Politică de Confidențialitate pentru pasageri

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, in această notă de informare vă aducem la cunostinta modaliatea prin care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Leone GO APP S.R.L. („Leone GO APP/Compania”) și în care ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

In realizarea scopurilor indicate in prezenta Politica de confidentialitate, Leone GO APP are calitatea de operator de date cu caracter personal, iar mai jos regasiti mai multe informații cu privire la identitatea și datele noastre de contact:
Sediu: București, Sector 3, Strada Șapte Drumuri nr.10, ap.30; 
Numar de inregistrare la ONRC: J40/13463/2019;
Cod unic de inregistrare: 41740960;
Adresă de e-mail: clienti@leonego.ro.

Cel mai simplu mod de a ne contacta este să trimiteți un e-mail la clienți@leonego.ro sau să scrieți la adresele de mai sus.

Tipuri de date prelucrate

Datele dumneavoastra personale pe care le prelucram in scopul intermedierii serviciilor de transport solicitate de dumneavoastra includ următoarele categorii de date cu caracter personal:
a.    Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume; adresa de e-mail, numar de telefon; 
b.    Date de identificare ale aparatului pe care a fost instalata aplicatia Leone Go App (marca, model, sistem de operare, IP);
c.    Detalii financiare, cum ar fi: informatii privind metoda de plată valabilă fie card de credit, fie un partener de plată acceptabil; plata contravalorii serviciilor prestate catre dumneavoastra;
d.    Detalii privind cursa solicitata: geolocatia pasagerului, ora si destinatia calatoriei;
e.    Date privind imaginea dumneavoastra, atunci cand optati pentru autentificarea in aplicatia Leone Go App cu ajutorul contului de Facebook, sau cand alocati o poza profilului dumneavoastra.

In ceea ce priveste datele personale pe care ni le furnizați cu privire la alte persoane respectiv rudele sau angajatii dumneavoastră, va informam ca vom trata aceste informații drept date cu caracter personal ale acelor persoane şi le vom acorda protecţia necesară.

Nu aveți o obligație de a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal marcate in aplicatia Leone Go App ca fiind obligatorii, cu toate acestea, va rugam sa aveti in vedere faptul ca in lipsa acestora există riscul să nu fie posibilă intermedierea, implicit prestarea serviciilor solicitate de catre dumneavoastra. 

Sursa datelor dumneavoastră

Cele mai multe informatii le avem direct de la dumneavoastra atunci cand solicitati serviciile de transport prin aplicatia Leone Go App sau de pe site-ul Companiei. De asemenea, datele dumneavoastra pot fi colectate indirect de la titularul unui cont de tip Family sau Corporate, atunci cand sunteti beneficiarul final al serviciilor de transport furnizate in aceste conditii.

Temeiurile pe baza cărora  sunt prelucrate datele dumneavoastră

Vom prelucra datele dumneavoastră pentru a putea intermedia serviciile de transport la cererea dumneavoastră, sau a titularului de cont, respectiv informarea cu privire la finalizarea serviciilor solicitate, comunicarea si gestionarea administrativa a relatiei cu dumneavoastra in calitate de pasager. De asemenea, vom prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor de arhivare, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice, la cerere, anumite informaţii sau a altor obligaţii legale.

Nu in ultimul rand, va aducem la cunostinta faptul ca sunt cazuri în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul interesului nostru legitim, de exemplu prevenirea fraudelor; constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Leone Go App în instanță.

Leone Go App poate prelucra datele dumneavoastra personale in scop de marketing direct, in vederea transmiterii comunicarilor comerciale privind campaniile promotionale organizate de Companie, produsele sau serviciile acesteia, atunci cand v-ati exprimat acordul expres in acest sens.

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca, informarile de tip sms sau e-mail, cum ar fi dar fara a se limita la notificari privind finalizarea serviciilor solicitate, inregistrarea comenzilor dumneavoastra, precum orice alte comunicari cu impact asupra modalitatii de desfasurare a activitatii noastre, nu au caracter promotionale, scopul acestora fiind de a asigura o buna desfasurare a serviciilor solicitate de dumneavoastra

Scopurile pentru care sunt prelucrate datele dumneavoastră

Vom prelucra datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:
a.    intermedierea serviciilor de transport la solicitarea dumneavoastra;
b.    efectuarea unor sondaje in vederea evaluarii serviciilor sau soferilor care au prestat serviciile catre dumneavoastra si imbunatatirea acestora, precum si eliminarea erorilor din cadrul aplicatiei Leone Go App pentru a raspunde anumitor solicitari specifice ale clientilor cu privire la functionalitatile sau serviciile de comanda transport;
c.    gestionarea activitatii finaciare a Leone Go App;
d.    indeplinirea obligatiilor legale;
e.    soluţionarea cererilor formulate de  catre autorităţilor publice; 
f.    apărarea drepturilor si intereselor Leone Go App in instanta, in cazul unei dispute;
g.    comunicarea noutatilor si ofertelor personalizate, vouchere si promotii, atunci cand v-ati exprimat acordul expres in acest sens.

Pentru a preveni comportamentul fraudulos, vom prelucra datele de localizare GPS la intervale scurte în timpul călătoriei cu autoturismul contractat, permițându-ne să cartografiem întregul parcurs al unei călătorii. Facem acest lucru pentru că vrem să ne asigurăm că șoferii nu extind intenționat ruta pentru a obține o remunerație mai mare. În același timp, putem corecta reclamațiile nejustificate ale pasagerilor, demonstrând cursul real al unei călătorii.

Destinatarii datelor dumneavoastră

Leone Go App va transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către alte persoane fizice sau juridice față de care exista obligația legală de a le divulga, sau față de care este necesara divulgarea in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale. Mentionam in acest sens urmatoarele categorii de astfel de destinatari:  
a.    Operatori de transport autorizati, prin intermediul aplicatiei Leone Go App, atunci cand solicitati efectuarea unei curse;
b.    Contabili, auditori, alți consultanți profesionali, ce vor fi obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.
c.    Autorități publice din orice domeniu, centrale sau locale, atat din România, cat si din străinătate, ce vor prelucra datele furnizate la la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă (spre exemplu: ANAF, organe de cercetare penala etc.);
d.    Instanta compententa România sau din alt stat , in eventualitatea unei dispute, în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Companiei;
e.    Persoane juridice cu care Leone Go App se afla in în relații contractuale, fiind obligați prin lege sau prin contractul încheiat să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră, sau fiind necesara divulgarea datelor dumneavoastra in virtutea responsabilitatilor dumneavoastra in cadrul Leone Go App, cum ar fi servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți, arhivare, servicii aferente asistenței pentru clienți; 
f.    Parteneri de afaceri, investitori, cesionari (actual sau potențial) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achiziție, datorie sau vânzare de bunuri).

Transferul datelor dumneavoastră către o țară terță sau organizație internațională

In prezent, datele dumneavoastra personale sunt prelucrate in Romania/teritoriul Uniunii Europene. Va aducem la cunostinta faptul ca, la acest moment, Leone Go App nu transfera si nu intentioneaza transfere datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre aceastea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.

In eventualitatea unui astfel de transfer, vă vom transmite în prealabil o nouă notă de informare cu privire la aceasta.

Durata de stocare a datelor dumneavoastra

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi pastrate de Leone Go App, pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare indicate mai sus, cu respectarea prevederile legale aplicabile legislatiei specifice în materia obligațiilor fiscale, a raporturilor de antifraudă, precum si obligatiile legale privind arhivarea.

Inexistența unui proces decizional automatizat

Va informam ca, în calitate de client, nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

Securitatea datelor dumneavoastră

Leone Go App a implementat masuri tehnice si organizatorice, pentru a se asigura protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizată ale datelor prelucrate. Cu titlu de exemplu, va aducem la cunostinta urmatoarele: 
a.    Instruirea personalului; 
b.    Minimizarea si/sau anonimizarea datelor personale, acolo unde este posibil;
c.    Limitarea accesului la datele personale, astfel incat acestea sa fie prelucrate doar de catre angajatii sau colaboratorii care au nevoie de acces la informatii in vederea indeplinirii obligatiilor legale sau contractuale;
d.    Implementarea unor politici dedicate, inclusiv măsuri fizice și tehnice de securitate;
e.    Auditarea furnizorilor Leone Go App pentru a se asigura protectia datelor prelucrate, in conformitate cu legislatia aplicabila.

Drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita

Drepturile dumneavoastră sunt următoarele:
a.    Dreptul de acces la datele dumneavoastră pe care le prelucreaza Leone Go App, inclusiv dreptul de a obţine informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date. Informațiile includ, printre altele, scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal afectate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate  datele dumneavoastră cu caracter personal.
b.    Dreptul la rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră prelucrate de Leone Go App;
c.    Dreptul la ştergerea datelor dumneavoastră prelucrate de Leone Go App („dreptul de a fi uitat”);
d.    Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră pe care le prelucreaza Leone Go App. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.
e.    Dreptul de a obiecta  la prelucrarea datelor dumneavoastră de către Leone Go App sau în numele Leone Go App;
f.    Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastra către un alt operator de date. Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, în format structurat, comun și care poate fi citit de aparate, și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități fără obiecții din partea noastră.
g.    Dreptul la retragerea consimţământului, in situaţiile în care prelucrarea datele dumneavoastră s-a realizat în temeiul consimţământului dumneavoastra. Mentionam ca puteți face aceasta cerere în orice moment, iar retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care realizata înainte de retragere.
h.    Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către Leone Go App sau în numele Leone Go App.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, precum si pentru orice alte întrebări legate de informațiile mentionate in prezenta nota de informare, vă rugăm să transmiteți un email la datele de contact indicate mai sus.